Click 1 Viet Nam

 
SỨ MỆNH


click1VIETNAM cung cấp các giải pháp để mở rộng và nâng cao giá trị các khoản đầu tư công nghệ của đối tác. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những cách tốt hơn để thiết kế, xây dựng, nắm bắt, và quản lý nó.
 
KHÁI QUÁT

click1VIETNAM đã cung cấp dịch vụ toàn diện, chuyên nghiệp cho các nhà điều hành xe khách, thể thao và các sự kiện văn hóa giải trí. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý dữ liệu để hỗ trợ hệ trí khôn doanh nghiệp và ra quyết định.  Chúng tôi cung cấp chuyên gia trong các lĩnh vực tích hợp ứng dụng, thiết kế cơ sở dữ liệu và mô hình hóa, phát triển phần mềm, tuỳ biến phần mềm và tư vấn xây dựng chiến lược doanh nghiệp. Chúng tôi có một bộ các công nghệ được cấp bằng sáng chế trong việc lĩnh vực nhận dạng mẫu và truy cứu dữ liệu được tùy chỉnh một cách dễ dàng nhằm để cung cấp giải pháp chăm sóc khách hàng.  Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một giải pháp trọn gói nhằm giúp khách hàng của chúng tôi kinh doanh tốt hơn với các tầm nhìn xa trong tương lai.

DỊCH VỤ
 
 • Tư vấn kỹ thuật
  Nhân viên tư vấn của chúng tôi có thể khuyến nghị các giải pháp chiến lược và hệ thống công nghệ dựa trên nhu cầu của khách hàng.

 • Phát triển phần mềm
  Nhân viên phát triển phần mềm của chúng tôi có thể giúp phát triển phần mềm và ứng dụng phù hợp với nhu cầu của mỗi khách hàng.

 • Tích hợp ứng dụng
  Các chuyên gia của chúng tôi trong lĩnh vực GPS và Trí khôn doanh nghiệp có thể giúp bạn xây dựng và triển khai các giải pháp tối ưu dựa trên việc theo dõi vị trí của đối tượng.

 • Giáo dục
  Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo trong các lĩnh vực Trí khôn doanh nghiệp, hệ thống hỗ trợ ra quyết định, mô hình hóa chính sách giá, theo dõi vị trí dựa trên công nghệ GPS, chăm sóc khách hàng

 • Hỗ trợ kỹ thuật
  Hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm và dịch vụ của click1VIETNAM.

Liên hệ với chúng tôi qua info@click1vietnam.com