Click 1 Viet Nam

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tài liệu này định nghĩa và khẳng định chính sách bảo mật của chúng tôi về dữ liệu cá nhân và các dữ liệu liên quan khi bạn sử dụng sản phẩm hoặc (và) dịch vụ click1VIETNAM.

Thông tin cá nhân

  • Bạn không cần đăng ký tài khoản nhưng vẫn thoải mái xem các thông tin và sử dụng các dịch vụ của click1VIETNAM. Nhưng nếu bạn đăng ký là thành viên của click1VIETNAM, bạn sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hơn rất nhiều khi sử dụng các dịch vụ của click1VIETNAM.
  • Để tạo tài khoản trên click1VIETNAM, bạn cần có tài khoản Google (Google Account). click1VIETNAM cam kết không lưu lại mật khẩu của tài khoản Google và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác ngoại trừ địa chỉ hộp thư điện tử của bạn.
  • Khi tạo tài khoản trên click1VIETNAM, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân bao gồm địa chỉ hộp thư điện tử để bạn thuận tiện hơn trong việc nhận thông tin xác nhận, thông tin đặt vé của bạn từ hệ thống và số điện thoại di động để hãng xe liên hệ với bạn lúc cần thiết.
  • Bạn có thể dùng thông tin cá nhân của mình để tạo cấu hình tham chiếu chỉ dành riêng cho máy bạn đang sử dụng.
  • Khi sử dụng các dịch vụ của click1VIETNAM, máy chủ sẽ ghi lại các giao dịch bao gồm các thông tin tham chiếu mà bạn đã lưu trên tài khoản click1VIETNAM.

Sử dụng thông tin cá nhân

  • click1VIETNAM sử dụng thông tin cá nhân của bạn với mục đích xử lý và phục vụ các nhu cầu riêng của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được mã hóa và lưu trữ trong cookie trên máy của bạn khi bạn kết nối và sử dụng các dịch vụ của click1VIETNAM.

Sự lựa chọn của bạn

  • Bạn có thể xóa tài khoản trên click1VIETNAM bất kỳ lúc nào.
  • Bạn có thể thay đổi hoặc xóa cấu hình tham chiếu bất kỳ lúc nào. Bạn có thể xóa cookie trên máy theo sự hướng dẫn của trình duyệt hoặc các công cụ hữu năng khác trên máy của bạn.

Chia sẻ thông tin

  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thống kê tóm tắt với các công ty đối tác của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn với đối tác hoặc công ty khác mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ số điện thoại di động của bạn với hãng xe mà bạn mua vé để hãng này liên hệ với bạn trong trường hợp cần thiết.

Thông tin khác

  • click1VIETNAM đã đăng ký và tuân thủ nguyên tắc bảo mật của Hoa Kỳ. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin nguyên tắc bảo mật của chúng tôi tại đây.