Click 1 Viet Nam

click1VIETNAM

Công ty SiGlaz VN Ltd.
Lầu 9, tòa nhà  E.Town 1
364 Cộng Hòa, P. 13, Quận Tân Bình.
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: +84-8-3812-2040
      +1-408-850-1493 (từ US.)
Fax:+84-8-3812-2039

Thông tin tuyển dụng - mời bạn xem thông tin tuyển dụng của chúng tôi ở đây

Những ý kiến đóng góp xây dựng trang web, xin vui lòng gửi thư điện tử đến info@click1vietnam.com.